مدیریت

وبینار ویژگی‌های یک مدیر شایسته
رویداد آنلاین

وبینار ویژگی‌های یک مدیر شایسته

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • فرآموزان خلاق اندیش
این رویداد به پایان رسیده است