مدیریت

بررسی ویرایش هفتم متد مدیریت پروژه «پرینس2» (PRINCE2® 7th Edition)
رویداد آنلاین

بررسی ویرایش هفتم متد مدیریت پروژه «پرینس2» (PRINCE2® 7th Edition)

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مدیریت پروژه با رامین یوسفی
این رویداد به پایان رسیده است