مدیریت

وبینار توانمندسازی و متعهدسازی کارکنان با مهارت های کوچینگ
رویداد آنلاین

وبینار توانمندسازی و متعهدسازی کارکنان با مهارت های کوچینگ

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • مؤسسه رهیاراندیشان (کوچینگ مدیران ایران)
این رویداد به پایان رسیده است