سمینار اینتگریتی ، کوه بدون قله رویداد آنلاین

  • تاریخ شروع:

  • تاریخ پایان:

  • به وقت:
  • دسته‌بندی:مدیریت
برگزارکننده
راه‌های ارتباطی با برگزار کننده
دسته‌بندی‌ها

مدیریت

منابع انسانی

سمینار اینتگریتی ، کوه بدون قله

بلیت‌ undefined

سمینار اینتگریتی
فعال تا یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۶:۳۰
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
فعال تا یک‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۶:۳۰

توضیحات سمینار اینتگریتی ، کوه بدون قله


اهمیت اینتگریتی چیست؟

 اینتگریتی رابطه مستقیم با کارایی دارد، مهارت ارزشمندی برای فرد به حساب می‌آید؛ زیرا این موضوع نشان می‌دهد که آن‌ها به بهترین شکل ممکن، کار خود را انجام می دهند و بر اساس اصول حرکت می کنند.

سرفصل‌های سمینار اینتگریتی ، کوه بدون قله

اینتگریتی ، به اصول  محکمی اشاره دارد که فرد در همه اوقات آن‌ها را رعایت می‌کند از جمله مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، اهمیت دادن به زمان ،  پیروی از قوانین ، احترام‌ و پایبندی به وعده ها ،پذیرش اشتباه، احترام‌ گذاشتن به دیگران، پایبندی به ارزش ها، شفاف بودن،   صداقت، اعتماد ، ثبات و مخالفت در مقابل شرایط نا درست  در اینتگریتی  بسیار مهم هستتند. Integrity چیست؟

ویژگی

. فردی که اینتگریتی دارد، بدون توجه به اینکه چه کسی رفتارش را می‌بیند، اصول را رعایت می‌کند و کار درست را انجام می‌دهد.

مخاطبین سمینار اینتگریتی ، کوه بدون قله

همه کسانی که می خواهند در زندگی عملکردی فوق العاده و موثر   از جمله مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، اهمیت دادن به زمان ، پیروی از قوانین ، احترام‌ و پایبندی به وعده ها ، پایبندی به ارزش ها، شفاف بودن، صداقت، اعتماد  بایشان مهم است.