توسعه فردی

رویداد حضوری هدف‌گذاری شخصی با کمک متد OKR (به روش گوگل پایه‌های موفقیت‌تان را محکم کنید!) در نیشابور
رویداد حضوری

رویداد حضوری هدف‌گذاری شخصی با کمک متد OKR (به روش گوگل پایه‌های موفقیت‌تان را محکم کنید!) در نیشابور

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آکادمی نهال (آموزش توسعه فردی و مهارت‌های کسب‌وکار)
این رویداد به پایان رسیده است