توسعه فردی

دانشجوی سرآمد : چگونه از دوران دانشجوییم به بهترین شکل استفاده کنم؟
رویداد آنلاین

دانشجوی سرآمد : چگونه از دوران دانشجوییم به بهترین شکل استفاده کنم؟

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • انجمن علمی مدیریت دانشگاه تهران
این رویداد به پایان رسیده است