توسعه فردی

آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های روان‌شناسی با موضوع خودسرزنشی
رویداد آنلاین

آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های روان‌شناسی با موضوع خودسرزنشی

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آنلایف | همراه هوشمند مهارت‌های زندگی
این رویداد به پایان رسیده است