توسعه فردی

دوره جامع برنامه ریزی با روش GTD  و ۳۰۰ هزار تومن  هدیه
رویداد آنلاین

دوره جامع برنامه ریزی با روش GTD و ۳۰۰ هزار تومن هدیه

  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان:
  • به وقت:
  • آکادمی سهرابی
این رویداد به پایان رسیده است